PRZEDSIĘBIORCY

OFERUJEMY

kompleksowe doradztwo prawne dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W ramach obsługi prawnej przedsiębiorców zajmujemy się takimi dziedzinami jak:

 • prawo umów gospodarczych
 • prawo pracy
 • prawo zamówień publicznych
 • windykacja należności;

Oferujemy pomoc prawną w procesie negocjowania i redagowania umów związanych z działalnością firmy. Prowadzimy negocjacje w języku angielskim i niemieckim.

Prowadzimy sprawy pracownicze: 

 • umowy o pracę, 
 • wypowiedzenia umów, 
 • umowy zlecenia i o dzieło, 
 • regulacja praw autorskich w umowach z pracownikami, 
 • regulamin pracy, regulamin wynagradzania.

Zapewniamy wsparcie prawne dla działów HR. Reprezentujemy pracodawców we wszelkich sprawach w sądzie pracy.

Prowadzimy windykację zaległych należności (wezwania do zapłaty, postępowanie sądowe, postępowanie egzekucyjne).

Doradzamy w sprawach związanych z regulacją własności intelektualnej (umowy licencyjne, przeniesienie praw autorskich, umowa o korzystanie z wizerunku).

W zakresie prawa zamówień publicznych oferujemy:

 • pomoc w przygotowywaniu dokumentów przetargowych, w tym wniosków
  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i ofert przetargowych;
 • przygotowywanie zapytań do SIWZ i wyjaśnień dla zamawiającego;
 • reprezentację klienta w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi w sprawach dotyczących zamówień publicznych.

Naszym klientom oferujemy także doradztwo i pomoc w zakresie prawa prasowego i ochrony dóbr osobistych. Pomagamy w przygotowaniu wnioskówo publikację sprostowań do artykułów prasowych, jak również reprezentujemy klientów w sprawach związanych z naruszeniem dóbr osobistych przez prasę(także w Internecie).

Sporządzamy opinie prawne w sprawach związanych z działalnością klienta. Dostarczamy wiedzy o aktualnym stanie prawnym oraz przewidywanych zmianach. Reprezentujemy klientów w sprawach sądowych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych.

Oferujemy możliwość zamówienia dyżurów prawnych w siedzibie firmy, w celu usprawnienia obsługi bieżących spraw.