OSOBY FIZYCZNE

OFERUJEMY

klientom indywidualnym szeroki wachlarz usług prawnych dla osób fizycznych.

Zapewniamy pomoc prawną w sprawach rodzinnych (rozwód, separacja, alimenty, uprowadzenie dziecka za granicę, zatrzymanie dziecka za granicą).

Pomagamy uregulować sprawy spadkowe, także za granicą.

Reprezentujemy pracowników w sporach z pracodawcami (odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, przywrócenie do pracy, odszkodowanie, dochodzenie zaległego wynagrodzenia i innych świadczeń).

Pomagamy w sprawach konsumenckich (reklamacja produktu, reklamacja usługi, spór z bankiem, spór z operatorem telefonicznym).

Zapewniamy kompleksową obsługę roszczeń odszkodowawczych po wypadkach komunikacyjnych (odszkodowanie za wypadek, zadośćuczynienie za wypadek, renta), zarówno na etapie zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela, jak i w postępowaniu sądowym (więcej na stronie: www.dlaposzkodowanych.pl). Reprezentujemy w sprawach o błąd lekarski (odszkodowanie za błąd lekarski) – pomoc w uzyskaniu odszkodowania od ubezpieczyciela lub na drodze sądowej, reprezentacja w postępowaniu karnym.

Oferujemy pomoc przy regulacji stanu prawnego nieruchomości (poszukiwanie spadkobierców, sprawy spadkowe, kuratela) oraz w sprawach związanych z zarządem nieruchomościami (spory z najemcami, podnoszenie czynszu, eksmisja).

Oferujemy pomoc prawną w sprawach karnych.

Zapraszamy na dyżur adwokacji w poniedziałek w godzinach od 18 do 20 oraz dyżur radcowski w środę od 18 do 20.

Zachęcamy do umówienia terminu spotkania.