O NAS

ANNA MIELCZAREK – RADCA PRAWNY

Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców i organizacji pozarządowych (NGO's). 

Posiada bogate doświadczenie w zakresie szeroko pojętego prawa spółek. Doradza klientom w szczególności przy zagadnieniach związanych z transformacją oraz obrotem prawami udziałowymi w spółkach prawa handlowego, jak również w sprawach dotyczących łączenia podziału i przekształcenia spółek oraz ich likwidacji.

Doradza klientom w sprawach z zakresu prawa pracy, w tym w szczególności w procesach przejęcia zakładu pracy lub jego części, optymalizacji czasu pracy i wprowadzaniu elastycznych form zatrudnienia oraz zwolnień grupowych. Reprezentuje również klientów w indywidualnych postępowaniach sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań związanych z odwołaniem od wypowiedzeń umów o pracę.

Zajmuje się również przygotowaniem i opiniowaniem umów handlowych w zakresie bieżącej działalności gospodarczej klientów.

Pomaga w tworzeniu i funkcjonowaniu fundacji i stowarzyszeń.

Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

 • Radca Prawny wpisana na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie (nr wpisu: KR-2206);
 • Absolwentka Szkoły Prawa Niemieckiego prowadzonej przez Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ruprechta - Karola w Heidelbergu i Uniwersytet Johannesa Gutenberga w Moguncji  
 • Absolwentka Szkoły Prawa Austriackiego prowadzonej przez Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Wiedeński;
 • Absolwentka Szkoły Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego i the Catholic University of America;
 • Uczestniczka programu
 • Socrates-Erasmus na Georg- August- Universität Göttingen (Niemcy).

AGNIESZKA SOBOŃ  - ADWOKAT


 • Adwokat wpisana na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie (nr wpisu: 2495);
 • Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 • Absolwentka Szkoły Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego i the Catholic University of America;
 • Ukończyła podyplomowe studia w zakresie ochrony środowiska w prawie UE i polskim;

Pracę w zawodową jako prawnik rozpoczęła w 2006 roku i od tego czasu nieprzerwanie zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców indywidualnych i spółek, w szczególności w zakresie prawa gospodarczego i prawa pracy. Posiada doświadczenie obejmujące takie dziedziny prawa jak prawo konkurencji, problematyka prawna zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, regulacja stanu prawnego nieruchomości, prawo prasowe, ochrona dóbr osobistych.

Świadczy pomoc prawną dla klientów indywidualnych w sprawach rodzinnych i spadkowych, a także w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego i prawa pracy.

Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.AGNIESZKA SŁOWNIAK- RADCA PRAWNY, LL.M. - OF COUNSEL WARSZAWA

Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym i handlowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze biznesu, w tym przede wszystkim spółek kapitałowych, zarówno z polskim, jak i zagranicznym kapitałem.

Doradzała spółkom niepublicznym i publicznym, w tym także z udziałem Skarbu Państwa z różnych sektorów gospodarki.  

Posiada bogate doświadczenie w sprawach korporacyjnych, w doradztwie w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw, w tym w transakcjach M&A (fuzji i przejęć);

Z powodzeniem prowadzi negocjacje złożonych kontraktów handlowych klientów prowadzących wymianę handlową z podmiotami z oraz spoza Unii Europejskiej.

Wspiera także w pozyskiwaniu finansowania od instytucji finansowych, w tym
w negocjacjach warunków umów kredytowych i ustanawianych zabezpieczeń. Wcześniej zdobywała odpowiednie doświadczenie pracując jako prawnik w banku obsługującym podmioty profesjonalne.   

Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

 • Radca Prawny wpisana na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (nr wpisu: WA-8054);
 • Absolwentka dwóch szkół praw obcych: Szkoły Prawa Niemieckiego oraz Szkoły Prawa Austriackiego;
 • Absolwentka anglojęzycznych studiów LL.M. z zakresu międzynarodowego prawa handlowego (LL.M. in International Commercial Law);
 • Studentka prawa na niemieckim uniwersytecie Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg oraz stypendystka DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst);
 • Uczestniczka programu British Law przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie;
 • Uczestniczka szkolenia z zakresu mediacji prowadzonego przez Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Konfederacji Lewiatan;
 • Uczestniczka kursu dla księgowych prowadzonego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.